تاریخ : جمعه 4 مرداد 1398
کد 120

مصاحبه پذیرش بدون کنکور (استعداد درخشان) در مقطع دکتری اگروتکنولوژی

گرایشهای فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی
مصاحبه‌ی شفاهی داوطلبان انتخاب شده،  روز یکشنبه، 1398/5/6  ساعت 10:30، در محل اتاق جلسات دانشکده کشاورزی برگزار خواهد گردید.