تاریخ : شنبه 15 تير 1398
کد 119

الزام ثبت پایان نامه و رساله در

سامانه همانندجویی
به استحضار می رساند طبق بند 27 صورتجلسه مورخ 4/4/98 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، دانشجویان قبل از اخذ مجوز دفاع ملزم هستند پایان نامه/رساله خود را در سامانه همانندجویی ثبت کنند، شناسه قبلا به ایمیل اساتید محترم ارسال گردیده و اساتید به عنوان استاد راهنمای اول می توانند در صورت نیاز آن را در اختیار دانشجویان خود قرار دهند. طبق مصوبه دانشگاه میانگین درصد قبولی همانندجویی 40 درصد می باشد.
آدرس سایت: https://irandoc.ac.ir/
دکتر مجتبی امینی
مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه