تاریخ : جمعه 17 خرداد 1398
کد 114

انتخاب آقای دکتر امین عباسی

به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
همکار محترم
جناب دکتر امین عباسی

بدینوسیله انتخاب جنابعالی را به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، تبریک عرض می نماییم. امید است در سایه الطاف الهی در پیشبرد اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جامعه دانشگاهی موفق و سربلند باشید.
همکاران دانشکده کشاورزی