تاریخ : دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
کد 111

انتصاب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

به سمت معاونت دانشکده کشاورزی

همکار گرامی
جناب دکتر عبدالله جوانمرد

 

انتصاب جنابعالی به عنوان معاونت  دانشکده کشاورزی را  تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر از درگاه ایزد منان مسئلت می نماییم. در ضمن از زحمات فراوان معاون پیشین دانشکده، جناب دکتر مجتبی نورآیین، سپاسگزار بوده و برای ایشان سلامتی و سربلندی آرزومندیم.

و من الله توفیق

 همکاران دانشکده کشاورزی