تاریخ : يکشنبه 19 اسفند 1397
کد 109

انتصاب جناب دکتر عزت اله اسفندیاری

بعنوان مشاور معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه
جناب دکتر عزت اله اسفندیاری
انتصاب شایسته جنابعالی بعنوان مشاور معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه را تبریک عرض نموده، و برایتان از درگاه ایزد منان توفیق روزافزون خواستاریم.
همکاران دانشکده کشاورزی