تاریخ : يکشنبه 19 اسفند 1397
کد 108

ارتقای استاد گرانقدر جناب دکتر ناصر صباغ نیا

به مرتبه استادی
استاد گرانقدر، جناب دکتر ناصر صباغ نیا ارتقای شایسته جنابعالی به مرتبه استادی را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم. 
و من الله توفیق 
همکاران دانشکده کشاورزی