آرشیو

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

(55)

به مرتبه دانشیاری

يکشنبه 17 اسفند 1399
عرض تسلیت

عرض تسلیت

(80)

درگذشت مادر گرامی آقای دکتر امین عباسی

چهارشنبه 10 دي 1399
انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

(57)

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه

پنجشنبه 4 دي 1399
انتشار کتاب جدید تحت عنوان

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "راهنمای شناسایی کنه های شکارگر ..."

(27)

تالیف آقای دکتر محمد باقری و آقای دکتر مجتبی محمد دوستار شرف

چهارشنبه 26 آذر 1399
انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی

انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی

(30)

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک

سه شنبه 25 آذر 1399
پژوهشگران برتر سال 1399 دانشکده کشاورزی

پژوهشگران برتر سال 1399 دانشکده کشاورزی

(39)

آقای دکتر محسن جانمحمدی و آقای دکتر مرتضی زاهدی

سه شنبه 25 آذر 1399
عرض تسلیت

عرض تسلیت

(25)

درگذشت مادر  گرامی سرکار خانم دکتر حبیبه جباری

جمعه 21 آذر 1399
کسب عنوان سوم بخش نشریات

کسب عنوان سوم بخش نشریات

(17)

در "دوازدهمین جشنواره بین الملی حرکت"

جمعه 21 آذر 1399
نگارش فصلی از کتاب انتشارات Springer

نگارش فصلی از کتاب انتشارات Springer

(72)

توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر بیژن ابدی

دوشنبه 21 مهر 1399
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر بیژن ابدی

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر بیژن ابدی

(68)

به مرتبه دانشیاری

چهارشنبه 8 مرداد 1399