آرشیو

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

(8)

به عضویت در هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

يکشنبه 24 شهريور 1398
مصاحبه پذیرش بدون کنکور (استعداد درخشان) در مقطع دکتری اگروتکنولوژی

مصاحبه پذیرش بدون کنکور (استعداد درخشان) در مقطع دکتری اگروتکنولوژی

(24)

گرایشهای فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی

جمعه 4 مرداد 1398
الزام ثبت پایان نامه و رساله در

الزام ثبت پایان نامه و رساله در

(42)

سامانه همانندجویی

شنبه 15 تير 1398
حذف چاپ کاغذی

حذف چاپ کاغذی

(26)

رساله و پایان نامه

شنبه 15 تير 1398
تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

(36)

جناب آقای مهندس سید محسن دامادی، استاد گرانقدر گروه گیاهپزشکی

دوشنبه 10 تير 1398
زمان مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی  (هر دو گرایش)

زمان مصاحبه دکتری اگروتکنولوژی (هر دو گرایش)

(10)

یکشنبه 9 تیر 1398، ساعت ۹ در محل کلاس 107 دانشکده کشاورزی

چهارشنبه 5 تير 1398
 انتخاب آقای دکتر امین عباسی

انتخاب آقای دکتر امین عباسی

(60)

به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

جمعه 17 خرداد 1398
اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 98

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 98

(42)

جناب آقای دکتر فریبرز شکاری و جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین

جمعه 13 ارديبهشت 1398
انتصاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

انتصاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

(26)

با حفظ سمت مدیریت پژوهش به عنوان ریاست دبیرخانه جذب

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
انتصاب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

انتصاب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

(29)

به سمت معاونت دانشکده کشاورزی

دوشنبه 9 ارديبهشت 1398