آرشیو

انتصاب جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی

انتصاب جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی

(2)

به سمت رئیس دبیرخانه هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه مراغه

يکشنبه 10 مرداد 1400
انتصاب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

انتصاب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

(4)

به سمت مدیر روابط بین الملل دانشگاه مراغه

يکشنبه 10 مرداد 1400
انتخاب آقای دکتر شهریار دشتی

انتخاب آقای دکتر شهریار دشتی

(14)

به سمت مدیریت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

سه شنبه 22 تير 1400
انتخاب آقای دکتر سید حسین فتاحی

انتخاب آقای دکتر سید حسین فتاحی

(8)

به سمت مدیریت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

يکشنبه 20 تير 1400
 مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری

(156)

اگروتکنولوژی 1400

چهارشنبه 2 تير 1400
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مرتضی زاهدی

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مرتضی زاهدی

(35)

به مرتبه دانشیاری

جمعه 7 خرداد 1400
اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 00

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 00

(53)

جناب آقای دکتر مرتضی زاهدی و جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

دوشنبه 13 ارديبهشت 1400
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

(109)

به مرتبه دانشیاری

يکشنبه 17 اسفند 1399
عرض تسلیت

عرض تسلیت

(171)

درگذشت مادر گرامی آقای دکتر امین عباسی

چهارشنبه 10 دي 1399
انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

(94)

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه

پنجشنبه 4 دي 1399