آرشیو

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی 99-1398

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی 99-1398

(24)

آقای دکتر ناصر صباغ نیا و آقای دکتر شهریار دشتی

يکشنبه 14 ارديبهشت 1399
انتخاب دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

انتخاب دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

(52)

در سامانه آموزش های الکترونیکی

دوشنبه 26 اسفند 1398
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مهدی رحمتی

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مهدی رحمتی

(21)

به مرتبه دانشیاری

شنبه 10 اسفند 1398
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مجتبی نورآئین

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مجتبی نورآئین

(13)

به مرتبه دانشیاری

يکشنبه 13 بهمن 1398
انتخاب آقای دکتر فرزاد رسولی

انتخاب آقای دکتر فرزاد رسولی

(25)

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی باغبانی

چهارشنبه 2 بهمن 1398
انتخاب آقای دکتر وحید رومی

انتخاب آقای دکتر وحید رومی

(19)

به سمت مدیریت گروه گیاهپزشکی

سه شنبه 1 بهمن 1398
کسب موفقیت در جشنواره علی پولاد

کسب موفقیت در جشنواره علی پولاد

(43)

توسط آقای مصطفی امانی دانشجوی مقطع دکتری دانشکده کشاورزی

دوشنبه 30 دي 1398
اختراع “ دستگاه تسریع جوانه زنی با امواج میکروفرکانسی”

اختراع “ دستگاه تسریع جوانه زنی با امواج میکروفرکانسی”

(48)

توسط اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

پنجشنبه 26 دي 1398
تحصیل در رشته های بدون آزمون

تحصیل در رشته های بدون آزمون

(70)

دانشگاه مراغه

چهارشنبه 11 دي 1398
برگزاری دوره های آموزش GIS، سنجش از دور و برنامه نویسی متلب

برگزاری دوره های آموزش GIS، سنجش از دور و برنامه نویسی متلب

(30)

مدرس، آقای دکتر مهدی رحمتی عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

سه شنبه 10 دي 1398