آرشیو

طرح مشترک آقای دکتر غلارضا گوهری عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی و دانشگاه MPUAT هند

طرح مشترک آقای دکتر غلارضا گوهری عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی و دانشگاه MPUAT هند

(67)

تحت عنوان "کاربرد نانو ذرات زیستی در افزایش تولید و کیفیت محصولات باغی"

يکشنبه 4 شهريور 1397
برگزاری جشن فارغ التحصیلی

برگزاری جشن فارغ التحصیلی

(75)

گروه تولیدات گیاهی، گرایش گیاهان دارویی، ورودی ۹۳

جمعه 5 مرداد 1397
چاپ مقاله مروری بین المللی با ضریب تاثیر 8.9 توسط عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک با عنوان

چاپ مقاله مروری بین المللی با ضریب تاثیر 8.9 توسط عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک با عنوان

(71)

Development and analysis of the Soil Water Infiltration Global database در مجله Earth System Science Data

سه شنبه 26 تير 1397
برگزاری جشن فارغ التحصیلی

برگزاری جشن فارغ التحصیلی

(82)

گروه علوم و مهندسی خاک، ورودی ۹۳

سه شنبه 12 تير 1397
رتبه جمعی از دانشجویان ورودی 93

رتبه جمعی از دانشجویان ورودی 93

(75)

گروه علوم و مهندسی خاک در مقطع
کارشناسی ارشد

دوشنبه 4 تير 1397
  تبریک انتصاب آقای دکتر حمید حاتمی

تبریک انتصاب آقای دکتر حمید حاتمی

(75)

به عنوان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه

شنبه 19 خرداد 1397
برگزاری جشن فارغ التحصیلی

برگزاری جشن فارغ التحصیلی

(147)

گرایش مکانیک بیوسیستم ورودی 93

چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397
همکاری خانم دکتر نیکو حمزه پور، عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک

همکاری خانم دکتر نیکو حمزه پور، عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی خاک

(39)

در نگارش فصلی از کتاب "خاک های ایران The Soils of Iran"،با همکاری ناشر بین المللی Springer

شنبه 15 ارديبهشت 1397
تبریک استاد نمونه دانشکده کشاورزی 97-96

تبریک استاد نمونه دانشکده کشاورزی 97-96

(80)

انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، جناب آقای دکتر محسن جانمحمدی و سرکار خانم دکتر نیکو حمزه پور به عنوان اساتید نمونه دانشکده کشاورزی

دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
انتخاب جناب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو به عنوان

انتخاب جناب آقای دکتر محمدرضا مرشدلو به عنوان

(144)

داور ممتاز نشریه Industrial Crop & Products

دوشنبه 10 ارديبهشت 1397