آرشیو

 انتخاب آقای دکتر امین عباسی

انتخاب آقای دکتر امین عباسی

(247)

به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

جمعه 17 خرداد 1398
اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 98

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 98

(106)

جناب آقای دکتر فریبرز شکاری و جناب آقای دکتر مجتبی نورآیین

جمعه 13 ارديبهشت 1398
انتصاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

انتصاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

(64)

با حفظ سمت مدیریت پژوهش به عنوان ریاست دبیرخانه جذب

سه شنبه 10 ارديبهشت 1398
انتصاب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

انتصاب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

(101)

به سمت معاونت دانشکده کشاورزی

دوشنبه 9 ارديبهشت 1398
انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین

انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین

(172)

به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه مراغه

يکشنبه 8 ارديبهشت 1398
انتصاب جناب دکتر عزت اله اسفندیاری

انتصاب جناب دکتر عزت اله اسفندیاری

(111)

بعنوان مشاور معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه

يکشنبه 19 اسفند 1397
ارتقای استاد گرانقدر جناب دکتر ناصر صباغ نیا

ارتقای استاد گرانقدر جناب دکتر ناصر صباغ نیا

(69)

به مرتبه استادی

يکشنبه 19 اسفند 1397
بازدید و ارزیابی گلخانه های پژوهشی گروه و سایت ماشینهای کشاورزی

بازدید و ارزیابی گلخانه های پژوهشی گروه و سایت ماشینهای کشاورزی

(111)

توسط اعضای محترم هیات علمی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، مهندسی مکانیک بیوسیستم و معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه 

سه شنبه 14 اسفند 1397
 ارتقا عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی  دانشگاه مراغه به مرتبه استادی

ارتقا عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه به مرتبه استادی

(110)

و کسب عنوان جوانترین پروفسور در حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور

يکشنبه 28 بهمن 1397
ارتقاء عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

ارتقاء عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

(49)

آقای دکتر یوسف نصیری به مرتبه دانشیاری

يکشنبه 28 بهمن 1397