آرشیو

انتصاب رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه مراغه

انتصاب رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه مراغه

(46)

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه مراغه، سرکار خانم دکتر حنیفه سید حاجی زاده به عنوان رئیس گروه نظارت و ارزیابی دانشگاه مراغه منصوب گردید

يکشنبه 2 دي 1397
پژوهشگران برتر سال 1397 دانشکده کشاورزی

پژوهشگران برتر سال 1397 دانشکده کشاورزی

(49)

آقای دکتر ناصر صباغ نیا و آقای دکتر مهدی رحمتی

سه شنبه 27 آذر 1397
انتخاب آقای دکتر  اسماعیل کریمی

انتخاب آقای دکتر اسماعیل کریمی

(130)

به سمت مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

دوشنبه 26 آذر 1397
موفقیت انجمنهای علمی گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی

موفقیت انجمنهای علمی گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی

(24)

در یازدهمین جشنواره حرکت دانشگاه مراغه

شنبه 10 آذر 1397
نگارش یک فصل در کتاب انتشارات اشپرینگر نیچر، توسط عضو هیات علمی

نگارش یک فصل در کتاب انتشارات اشپرینگر نیچر، توسط عضو هیات علمی

(38)

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، آقای دکتر محسن جانمحمدی و همکاران ایشان

شنبه 10 آذر 1397
انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسن پور اقدم

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسن پور اقدم

(135)

به سمت مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی

چهارشنبه 23 آبان 1397
انتصاب عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه

انتصاب عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه

(37)

انتصاب آقای دکتر محسن جانمحمدی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه مراغه

سه شنبه 15 آبان 1397
کسب جایزه علمی

کسب جایزه علمی

(69)

در کنفرانس بین المللی پاریس (ISTRO, 2018) توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر مهدی رحمتی

يکشنبه 13 آبان 1397
آقای دکتر ناصر صباغ نیا به عنوان مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه منصوب شد.

آقای دکتر ناصر صباغ نیا به عنوان مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه منصوب شد.

(58)

آقای دکتر ناصر صباغ نیا دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی به عنوان مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه منصوب شد

شنبه 5 آبان 1397
چاپ مقاله  با ضریب تاثیر 5.7 توسط آقای دکتر بیژن ابدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم با عنوان

چاپ مقاله با ضریب تاثیر 5.7 توسط آقای دکتر بیژن ابدی، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم با عنوان

(93)

The determinants of cucumber farmers' pesticide use behavior in central Iran: Implications for the pesticide use management
در مجله Journal of Cleaner Production

چهارشنبه 4 مهر 1397