آرشیو

 ارتقا عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی  دانشگاه مراغه به مرتبه استادی

ارتقا عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه به مرتبه استادی

(102)

و کسب عنوان جوانترین پروفسور در حوزه علوم کشاورزی و منابع طبیعی کشور

يکشنبه 28 بهمن 1397
ارتقاء عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

ارتقاء عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه

(39)

آقای دکتر یوسف نصیری به مرتبه دانشیاری

يکشنبه 28 بهمن 1397
انتشار کتاب جدید تحت عنوان

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "تحلیل برهم کنش رقم با محیط در به نژادی گیاهی"

(40)

تالیف آقای دکتر ناصر صباغ نیا

دوشنبه 15 بهمن 1397
چاپ فصل 15 کتاب Approaches to Enhance Antioxidant Defense in Plants

چاپ فصل 15 کتاب Approaches to Enhance Antioxidant Defense in Plants

(56)

در انتشارات معتبر تیلور و فرانسیس توسط آقای دکتر محسن جانمحمدی و همکاران

يکشنبه 30 دي 1397
  کسب مقام پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده کشاورزی (در مقطع کارشناسی ارشد)

کسب مقام پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده کشاورزی (در مقطع کارشناسی ارشد)

(52)

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی خاک، آقای مهندس مهدی کوسه لو

يکشنبه 16 دي 1397
ارتقاء عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

ارتقاء عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی

(41)

آقای دکتر حمید حاتمی به مرتبه دانشیاری

شنبه 15 دي 1397
انتشار کتاب جدید تحت عنوان

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "تغذیه گیاهان زراعی"

(94)

برگردان آقای دکتر یوسف نصیری و آقای دکتر امین عباسی

يکشنبه 9 دي 1397
انتشار کتاب جدید در زمینه کشت گیاهان پوششی

انتشار کتاب جدید در زمینه کشت گیاهان پوششی

(78)

تحت عنوان: "گیاهان پوششی، کود سبز و تناوب زراعی در کشاورزی حفاظتی مزارع خرد"

شنبه 8 دي 1397
کسب مقام پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده کشاورزی (در مقطع دکتری)

کسب مقام پژوهشگر برتر دانشجویی دانشکده کشاورزی (در مقطع دکتری)

(41)

توسط دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی، آقای مصطفی امانی

شنبه 8 دي 1397
انتصاب استاد دانشگاه مراغه، جناب آقای دکتر فریبرز شکاری

انتصاب استاد دانشگاه مراغه، جناب آقای دکتر فریبرز شکاری

(87)

به عنوان عضو چهارمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین عتف استان آذربایجان شرقی

يکشنبه 2 دي 1397