آرشیو

پژوهشگران برتر سال 1398 دانشکده کشاورزی

پژوهشگران برتر سال 1398 دانشکده کشاورزی

(33)

آقای دکتر محمد باقری و آقای دکتر عبدالله جوانمرد

دوشنبه 25 آذر 1398
انتشار کتاب جدید تحت عنوان

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "گیاهان دارویی (راهنمای مقدماتی)"

(62)

ترجمه آقای دکتر محمدرضا مرشدلو و آقای مهندس حسین احمدی

شنبه 23 آذر 1398
کسب مقام اول در جشنواره رویش از ایده تا ثروت (مولد برق با انرژی گرانش زمین)

کسب مقام اول در جشنواره رویش از ایده تا ثروت (مولد برق با انرژی گرانش زمین)

(30)

توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر امین حاضر وظیفه

چهارشنبه 13 آذر 1398
ثبت اختراع عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

ثبت اختراع عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی

(26)

عضو هیأت علمی گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه موفق به ثبت اختراع “ دستگاه آبزدایی کابینتی حبه قند با امواج میکروفرکانسی” شد

يکشنبه 10 آذر 1398
انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

(75)

به سمت مدیر امور اداری و پشتیبانی

چهارشنبه 3 مهر 1398
انتخاب مقاله جناب دکتر محمدرضا مرشدلو

انتخاب مقاله جناب دکتر محمدرضا مرشدلو

(161)

به عنوان مقاله برتر ( با توجه به کاربردی بودن و استراتژیک بودن آن) از طرف خبرگزاری زیست فن

سه شنبه 26 شهريور 1398
انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

انتخاب آقای دکتر محمدباقر حسنپوراقدم

(57)

به عضویت در هیات مدیره انجمن علوم باغبانی ایران

يکشنبه 24 شهريور 1398
مصاحبه پذیرش بدون کنکور (استعداد درخشان) در مقطع دکتری اگروتکنولوژی

مصاحبه پذیرش بدون کنکور (استعداد درخشان) در مقطع دکتری اگروتکنولوژی

(58)

گرایشهای فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان زراعی

جمعه 4 مرداد 1398
الزام ثبت پایان نامه و رساله در

الزام ثبت پایان نامه و رساله در

(80)

سامانه همانندجویی

شنبه 15 تير 1398
حذف چاپ کاغذی

حذف چاپ کاغذی

(54)

رساله و پایان نامه

شنبه 15 تير 1398