آرشیو

عرض تسلیت

عرض تسلیت

(38)

درگذشت مادر  گرامی سرکار خانم دکتر حبیبه جباری

جمعه 21 آذر 1399
کسب عنوان سوم بخش نشریات

کسب عنوان سوم بخش نشریات

(24)

در "دوازدهمین جشنواره بین الملی حرکت"

جمعه 21 آذر 1399
نگارش فصلی از کتاب انتشارات Springer

نگارش فصلی از کتاب انتشارات Springer

(78)

توسط عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی، آقای دکتر بیژن ابدی

دوشنبه 21 مهر 1399
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر بیژن ابدی

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر بیژن ابدی

(75)

به مرتبه دانشیاری

چهارشنبه 8 مرداد 1399
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر رضا گوهری

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر رضا گوهری

(63)

به مرتبه دانشیاری

چهارشنبه 8 مرداد 1399
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمد باقری

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمد باقری

(67)

به مرتبه استادی

چهارشنبه 8 مرداد 1399
 انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

انتصاب آقای دکتر بیژن ابدی

(76)

به عنوان مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه مراغه

يکشنبه 15 تير 1399
تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

تقدیر و تشکر به مناسبت بازنشستگی

(93)

جناب آقای مهندس داوود مهدوی صفا، استاد گرانقدر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

پنجشنبه 5 تير 1399
اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی 99-1398

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال تحصیلی 99-1398

(122)

آقای دکتر ناصر صباغ نیا و آقای دکتر شهریار دشتی

يکشنبه 14 ارديبهشت 1399
انتخاب دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

انتخاب دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

(296)

در سامانه آموزش های الکترونیکی

دوشنبه 26 اسفند 1398