آرشیو

انتخاب آقای دکتر سید حسین فتاحی

انتخاب آقای دکتر سید حسین فتاحی

(14)

به سمت مدیریت گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

يکشنبه 20 تير 1400
 مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری

(158)

اگروتکنولوژی 1400

چهارشنبه 2 تير 1400
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مرتضی زاهدی

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر مرتضی زاهدی

(42)

به مرتبه دانشیاری

جمعه 7 خرداد 1400
اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 00

اساتید نمونه دانشکده کشاورزی در سال 00

(55)

جناب آقای دکتر مرتضی زاهدی و جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

دوشنبه 13 ارديبهشت 1400
ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

ارتقای استاد گرانقدر آقای دکتر محمدرضا مرشدلو

(112)

به مرتبه دانشیاری

يکشنبه 17 اسفند 1399
عرض تسلیت

عرض تسلیت

(325)

درگذشت مادر گرامی آقای دکتر امین عباسی

چهارشنبه 10 دي 1399
انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

انتصاب آقای دکتر مجتبی نورآئین به سمت

(95)

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراغه

پنجشنبه 4 دي 1399
انتشار کتاب جدید تحت عنوان

انتشار کتاب جدید تحت عنوان "راهنمای شناسایی کنه های شکارگر ..."

(61)

تالیف آقای دکتر محمد باقری و آقای دکتر مجتبی محمد دوستار شرف

چهارشنبه 26 آذر 1399
انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی

انتخاب آقای دکتر مهدی رحمتی

(76)

به سمت مدیریت گروه علوم و مهندسی خاک

سه شنبه 25 آذر 1399
پژوهشگران برتر سال 1399 دانشکده کشاورزی

پژوهشگران برتر سال 1399 دانشکده کشاورزی

(56)

آقای دکتر محسن جانمحمدی و آقای دکتر مرتضی زاهدی

سه شنبه 25 آذر 1399