آرشیو

مصاحبه دکتری حشره شناسی کشاورزی

مصاحبه دکتری حشره شناسی کشاورزی

(646)

زمان: 9:30 صبح؛ سه شنبه 4 خرداد 1395
مکان: اتاق ریاست دانشکده کشاورزی

شنبه 1 خرداد 1395
زمان و مکان مصاحبه مقطع دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

زمان و مکان مصاحبه مقطع دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

(475)

مکان:
محل قرنطینه: کلاس 119
محل مصاحبه: خانه فرهنگ
زمان: دوشنبه 9 صبح

شنبه 1 خرداد 1395
پیام تبریک ارتقاء به مرتبه استادی

پیام تبریک ارتقاء به مرتبه استادی

(1182)

ارتقای جناب آقای دکتر فریبرز شکاری به مرتبه استادی

چهارشنبه 29 ارديبهشت 1395
کارگاه آموزشی جداول زیستی اکولوژیک

کارگاه آموزشی جداول زیستی اکولوژیک

(597)

(پروفسور چی از دانشگاه ملی تایوان)
28 لغایت 30 اردیبهشت ماه 1395

چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395
تبریک استاد نمونه دانشکده کشاورزی

تبریک استاد نمونه دانشکده کشاورزی

(802)

انتخاب همکاران محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی، جناب آقای دکتر محمد باقری و جناب آقای دکتر علی اصغر علیلو به عنوان اساتید نمونه دانشکده کشاورزی

يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
پیام تبریک

پیام تبریک

(575)

ارتقای جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد به مرتبه دانشیاری

يکشنبه 12 ارديبهشت 1395
انتشار کتاب جدید در زمینه خاکشناسی

انتشار کتاب جدید در زمینه خاکشناسی

(735)

همکاران محترم آقایان دکتر رحمتی، فیضی، موسوی و کریمی،
بدینوسیله از کوشش شما در عرصه نگارش کتاب قدردانی میگردد

سه شنبه 31 فروردين 1395
کارگاه عملی آموزش مقدماتی GIS

کارگاه عملی آموزش مقدماتی GIS

(705)

زمان برگزاری کارگاه عملی آموزش مقدماتی GIS، چهارشنبه 19 اسفند 1394

پنجشنبه 13 اسفند 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(653)

انتصاب آقای دکتر محمد باقری به سمت رییس دانشکده کشاورزی

چهارشنبه 12 اسفند 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(566)

انتصاب آقای دکتر سیروس صادقی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه

چهارشنبه 12 اسفند 1394