آرشیو

پیام تبریک

پیام تبریک

(640)

انتصاب آقای دکتر محمد باقری به سمت رییس دانشکده کشاورزی

چهارشنبه 12 اسفند 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(546)

انتصاب آقای دکتر سیروس صادقی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه

چهارشنبه 12 اسفند 1394
تشکر و قدردانی

تشکر و قدردانی

(629)

تشکر و قدردانی از آقایان دکتر موسوی معاونت آموزشی و پژوهشی و دکتر علیلو مدیریت نظارت و ارزیابی پیشین

چهارشنبه 12 اسفند 1394
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

(680)

کارگاه آموزشی Corel Draw
سه شنبه 18 اسفند 1394

چهارشنبه 12 اسفند 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(577)

انتصاب جناب آقای دکتر فریبرز شکاری به سمت معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه

چهارشنبه 12 اسفند 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(660)

انتخاب آقای دکتر محمدرضا اعظم پارسا به سمت مدیریت گروه گیاهپزشکی

شنبه 10 بهمن 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(3844)

انتصاب آقای دکتر محسن جانمحمدی به عنوان مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه و ریاست دبیرخانه جذب

شنبه 3 بهمن 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(629)

ارتقای آقای دکتر موسی صابر به مرتبه استادی

چهارشنبه 16 دي 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(567)

ارتقای آقای دکتر غلامحسین قره خانی به مرتبه دانشیاری

چهارشنبه 16 دي 1394
پیام تبریک

پیام تبریک

(542)

ارتقای آقای دکتر سید بهمن موسوی به مرتبه دانشیاری

چهارشنبه 16 دي 1394