آرشیو

پیام تبریک انتخاب دانشجوی برگزیده

پیام تبریک انتخاب دانشجوی برگزیده

(128)

انتخاب آقای مجید عبدلی به­ عنوان دانشجوی برگزیده جشنواره دانشجوی نمونه

چهارشنبه 18 بهمن 1396
پیام تبریک ارتقاء به مرتبه استادی

پیام تبریک ارتقاء به مرتبه استادی

(117)

ارتقای جناب آقای دکتر عزت اله اسفندیاری به مرتبه استادی

شنبه 7 بهمن 1396
تبریک انتخاب آقای دکتر عزت اله اسفندیاری

تبریک انتخاب آقای دکتر عزت اله اسفندیاری

(151)

به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی

سه شنبه 28 آذر 1396
تبریک انتخاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

تبریک انتخاب آقای دکتر ناصر صباغ نیا

(170)

به عنوان پژوهشگر برتر استان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

دوشنبه 13 آذر 1396
انتشار کتاب جدید در زمینه کشت گیاه ذرت

انتشار کتاب جدید در زمینه کشت گیاه ذرت

(244)

تحت عنوان : ذرت و دستورالعمل فنی کشت آن

چهارشنبه 8 آذر 1396
پیام تبریک انتخاب آقای دکتر جوانمرد

پیام تبریک

پیام تبریک انتخاب آقای دکتر جوانمرد

(238)

به سمت مدیریت گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دوشنبه 15 آبان 1396
تبریک ارتقاء به مرتبه دانشیاری جناب آقای دکتر محمدباقر حسن پور اقدم

تبریک ارتقاء به مرتبه دانشیاری جناب آقای دکتر محمدباقر حسن پور اقدم

(266)

تبریک ارتقاء به مرتبه دانشیاری

چهارشنبه 12 مهر 1396
کسب عنوان اول در رشته نشریات علمی کشاورزی و دامپزشکی

کسب عنوان اول در رشته نشریات علمی کشاورزی و دامپزشکی

(236)

توسط خانم سیمین سبزچی در دهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی

سه شنبه 21 شهريور 1396
انتشار کتاب جدید در زمینه فیزیولوژی پس از برداشت

انتشار کتاب جدید در زمینه فیزیولوژی پس از برداشت

(404)

تحت عنوان : تنش اکسیداتیو پس از برداشت در محصولات باغبانی

دوشنبه 9 مرداد 1396
پیام تبریک به دانشجویان محترم  در آزمون کارشناسی ارشد 96

پیام تبریک به دانشجویان محترم در آزمون کارشناسی ارشد 96

(542)

اسامی به ترتیب رتبه:

چهارشنبه 31 خرداد 1396