دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - سید مرتضی زاهدی

نام استاد سید مرتضی زاهدی
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی
درجه علمی استادیار
تحصیلات نامشخص
رشته تحصیلی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/06/21
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/zahedi
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی