دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - جواد رباطی

نام استاد جواد رباطی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک بیوسیستم
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی مکانیزاسیون کشاورزی- کشاورزی دقیق
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/14
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/jrebati
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


o  Assistant Professor, University of Maragheh, 2012-present, Teaching following courses:

Agricultural Machinery, Agricultural Economics, Mechanization, Computer

o  Academic member (Lecturer), University of Maragheh, 2002-2012, Teaching following courses:

Agricultural Machinery, Agricultural Economics, Mechanization, Computer

o  Teaching assistant, University of Shiraz, 1999-2001.

Assisting following courses: Tillage implements, Planters, Agricultural machinery

سوابق تدریس


o  PhD. in Mechanization (Precision Agriculture), Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.

o  MSc. in Mechanics of Agricultural machinery, Department of Mechanics of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, University of Shiraz, Iran.

o  BSc. in Agricultural machinery, Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran.

زمینه های پژوهشی


o  Precision Agriculture:

Auto Guidance of Agricultural Vehicles

Yield Monitoring of Combine Harvesters

o  Mechanics of Agricultural Machinery:

Design and Evaluation of Agricultural Machinery

Traction Performance of Agricultural tractors

خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


o  Assistant Professor, University of Maragheh, 2012-present.

o  Academic member (lecturer), University of Maragheh, 2002-2012.

o  Manager of Library, University of Maragheh, 2004-2006.

o  Agricultural field manager, University of Maragheh, 2002-2007.

o  Quality control engineer, Iran Tractor Manufacture Co.(ITMCO),  1998-1998.

علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی