دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - محمدرضا اعظم پارسا

نام استاد محمدرضا اعظم پارسا
گروه آموزشی گیاه پزشکی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی بیماری شناسی گیاهی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/13
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


محمد رضا اعظم پارسا
r_aparsa@yahoo.com

سوابق تحصیلی


مقطع تحصیلی رشته و گرایش تحصیلی سال و محل اخذ مدرک شهر وکشور
متوسطه علوم تجربی 1361- دبیرستان طالقانی تبریز- ایران
کاردانی امورزراعی 1364- دانشکده کشاورزی اردبیل- دانشگاه تبریز اردبیل- ایران
کارشناسی گیاهپزشکی 1367- دانشگاه تبریز تبریز- ایران
کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی 1375- دانشگاه ساسکاچوان ساسکاتون- کانادا
دکترا بیماری شناسی گیاهی- بیماریهای قارچی 1394- دانشگاه آنکارا آنکارا- ترکیه
 

سوابق تدریس


محل تدریس مقطع تحصیلی زمان عنوانهای درسی
مراغه کاردانی، کارشناسی از سال 75 ببعد زبان انگلیسی، کنترل علفهای هرز، قارچ شناسی، قارچ شناسی و بیماریهای گیاهی، بیماریهای گیاهی، بیماریهای مهم گیاهان زراعی، اصول کنترل بیماریهای گیاهی، بیماریهای فیزیولوژیک، بیماریهای مهم  جنگلی
 

زمینه های پژوهشی


-

خلاصه مقالات


-

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


-

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


-

اختراعات


-

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


-

سوابق اجرایی


محل خدمت نام موسسه تاریخ نوع مسئولیت
مراغه دانشکده کشاورزی مراغه- دانشگاه تبریز 1/7/13751 لغایت 1/5/1379 سرپرست امور دانشجویان
بناب آموزشکده فنی بناب- دانشگاه تبریز 11/12/1376لغایت 1/4/1382 سرپرست آموزشکده فنی بناب
مراغه دانشکده کشاورزی مراغه – دانشگاه تبریز 24/10/79 لغایت 25/11/ 1382 رئیس دانشکده کشاورزی مراغه
مراغه مجتمع آموزش عالی مراغه 1384-1386 مدیر گروه گیاهپزشکی
مراغه دانشگاه مراغه بهمن 1394- ادامه دارد (دو دوره) مدیر گروه گیاهپزشکی
مراغه دانشگاه مراغه دی 1394- دی 1396 هیات اجرایی غیر هیات علمی دانشگاه
 

علایق


-

کارگاه ها


-

آموزش


-

طرح درس


-

سایر


-

عضویت در کمیته ها و شوراها


-

پروژه های تحقیقاتی


طرح پژوهشی 1:اعظم پارسا، محمد رضا.  1390.  شناسایی و تعیین پراکنش جغرافیایی قارچهای اندامهای هوایی پیاز در استان آذربایجان شرقی. طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه تبریز. 79 صفحه. (گزارش نهایی مجلد).
طرح پژوهشی 2: اعظم پارسا، محمد رضا و وحید رومی. 1396. شناسایی و تعیین پراکنش جغرافیایی بعضی عوامل بیماریزای جو در استان آذربایجان شرقی. طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه مراغه و در حال اجرا.

 

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


-

همکاری با تحریریه مجلات علمی


-