دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - مهدی رحمتی

نام استاد مهدی رحمتی
گروه آموزشی علوم و مهندسی خاک
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیک و حفاظت خاک
توضیحات


 
دکتر مهدی رحمتی
گروه علوم و مهندسی خاک
گرایش تخصصی: فیزیک و حفاظت خاک
دانشکده کشاورزی
دانشگاه مراغه


ایمیل: mehdirmti@gmail.com
 
سابقه تحصیلی

دوره دکتری
سال اخذ مدرک: دی ماه 1392
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تبریز
رشته تحصیلی: خاکشناسی – فیزیک و حفاظت خاک
عنوان رساله: برآورد نفوذپذیری خاک از طریق سنجش از دور و استفاده آن در مدل LISEM برای پیش بینی فرسایش حوضه آبخیز لیقوان
اساتید راهنما:
محمد رضا نیشابوری – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
neyshmr@hotmail.com
مجید محمدی اسکویی – استادیار گروه معدن، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
mohammady@sut.ac.irدوره کارشناسی ارشد
سال اخذ مدرک:  شهریور 1388
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تبریز
رشته تحصیلی: خاکشناسی – فیزیک و حفاظت خاک
عنوان رساله: اثرات تبدیل تناوب های زراعی گندم- آیش و گندم- نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات ساختمانی خاک در اراضی دیم
استاد راهنما:
محمد رضا نیشابوری – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزدوره کارشناسی
سال اخذ مدرک: شهریور 1386
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تبریز
رشته تحصیلی: خاکشناسی
 
فرصت مطالعاتی خارج از کشور


دانشگاه میزبان: دانشگاه موناش استرالیا (Monash University, Australia)
تاریخ: فروردین 1390 تا شهریور 1390 (March 2013 – September 2013)
هدف دوره: آشنایی با علم سنجش از دور و کاربرد آن در خاکشناسی
استاد میزبان: Prof. Jeffrey Walker


موسسه میزبان: موسسه تحقیقاتی یولیش آلمان ( Forschungszentrum Jülich, Germany )
تاریخ: تیر ماه 1396 تا شهریور ماه 1396 (June 2017 - September 2017)
هدف دوره: انجام کار مشترک در خصوص ارائه دیتابیس جهانی نفوذپذیری خاک SWIG
استادید همکار: Prof. Harry Vereecken


موسسه میزبان: موسسه تحقیقاتی یولیش آلمان ( Forschungszentrum Jülich, Germany )
تاریخ: تیر ماه 1397 تا شهریور ماه 1397 (June 2018 - September 2018)
هدف دوره: انجام پروژه مشترک در خصوص ارزیابی اثرات بیوپلیمرهای مختلف بر توزیع اندازه منافذ خاک با استفاده از تکنیک NMR
استادید همکار: Andreas Pohlmeier, Lutz Weihermüller, and Harry Vereecken
 
سابقه پژوهشی

کتاب تالیف شده
عنوان کتاب: خاکشناسی عمومی
نویسندگان: مهدی رحمتی، ولی فیضی اصل، سید بهمن موسوی، اسماعیل کریمی
ناشر: انتشارات دانشگاه مراغه
 
سابقه پژوهشی

پایانامه های دانشجویی (استاد راهنما)
ردیف عنوان پایانامه نام دانشجو مقطع دانشگاه محل تحصیل دانشجو وضعیت پایانامه
1 مطالعه تغییرات مکانی شوری خاک و نقش بادهای غالب در شور شدن اراضی کشاورزی در دشت بناب بهجت روح زاد کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
2 اثرات کاربرد صمغ عربی (جایگزین پلی­ساکاریدهای برون سلولی باکتری­های خاک) بر کیفیت خاک ­های شور و غیر شور اطراف دریاچه ارومیه زهرا حبیبی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
3 ارزیابی میزان جابه‌جایی خاک در اثر تیمارهای مختلف خاک‌ورزی و تاثیر آن بر برخی از شاخص‌های بیولوژیکی کیفیت خاک در دوره‌  پساخاک‌ورزی ساناز هاشمی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
4 ارزیابی میزان جابه‌جایی خاک در تیمارهای مختلف خاکورزی و روند تغییرات برخی از خصوصیات فیزیکی در دوره‌ پسا‌ خاک‌ورزی مهدی کوسه لو کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
5 ارزیابی روابط آماری بین خصوصیات مختلف سطح خاک (بافت خاک، کربن آلی، شوری، پایداری خاکدانه ­ها،عناصر غذایی و رطوبت خاک) و داده های سنجش از دور افشین تبیانی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه آماده دفاع
6 استفاده از چارچوب ارزیابی مدیریت خاک (SMAF) برای ارزیابی تغییرات کیفیت خاک در اثر اعمال تیمارهای خاکورزی
مختلف در طی 5 سال
مینا کتابچی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه آماده دفاع
7 اثرات طرح­های کشاورزی حفاظتی اجرا شده در شهرستان تبریز بر کیفیت خاک: مطالعه تطبیقی کشاورزان پذیرنده و نپذیرنده آرش یدالهی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه در حال انجام
8 اثر رطوبت خاک و ارقام مختلف سیب زمینی در هدر رفت خاک و عناصر غذایی در اثر برداشت سیب زمینی فرشته آذری فام کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه در حال انجام
9 هدر رفت خاک و عناصر غذایی در اثر برداشت مکانیزه چغندر قند (Beta vulgaris) در شرایط زارعین دشت­های جنوبی استان آذربایجان غربی علی نوروزی کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه در حال انجام
 
سابقه پژوهشی

پایانامه های دانشجویی (استاد مشاور)
ردیف عنوان پایانامه نام دانشجو مقطع دانشگاه محل تحصیل دانشجو وضعیت پایانامه
1 ارزیابی تکنیک­های پردازش شیء‌گرا و پیکسل پایه در دورنسجی وضعیت فعلی فرسایش و شدت رسوب دهی در حوضه آبخیز لیقوان پناه محمدی دکتری دانشگاه تبریز در حال انجام
2 بررسی کارایی تصاویر ماهواره ای در تهیه نقشه ­های دیجیتالی برخی از خصوصیات خاک و گیاه مزارع گندم در شمالغرب ایران ناصر میران دکتری دانشگاه ارومیه در حال انجام
3 کاربرد مدل ذوزنقه اپتیکی برای دورسنجی وضعیت آبی خاک و گیاه در مقیاس مزرعه‌ای رضا حسن پور دکتری دانشگاه تبریز در حال انجام
4 بررسی اثرات طولانی مدت مدیریت خاک و کود بر خواص فیزیکی و شیمیایی خاک جواد عبدیل زاده کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
5 بررسی روش­ های مختلف کاربرد اسید فولیک بر عملکرد کمی و کیفی برنج جابر ملک زاده کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
6 ارزیابی اراضی شرق دریاچه ارومیه برای محصولات کشت شده و تغییر الگوی کشت پریسا نباتیان کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
7   ارزیابی کاربرد اسید هیومیک و اسید فولویک بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا مجتبی مجرد مغانلو کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
8 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی شناسی سطوح پلایایی مستعد تولید گردوغبار در جنوب شرقی دریاچه ارومیه فرشته علیزاده کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه دفاع شده
 
سابقه پژوهشی

طرح های انجام شده

ردیف

عنوان طرح

محل اجرای طرح

اسپانسر مالی طرح

وضعیت طرح

1

بررسی تاثیر پوشش گیاهی بر دقت دورسنجی بافت خاک با استفاده از تصاویرETM+

دانشگاه مراغه

معاونت پژوهشی دانشگاه مراغه

اتمام شده

2

تشخیص مرز بین خاک­های شور و غیرشور اطراف دریاچه ارومیه با به کارگیری تصاویر ماهواره­ای سنجنده ETM+

دانشگاه مراغه

معاونت پژوهشی دانشگاه مراغه

اتمام شده

3

ارزیابی اثرات کیتوسان و صمغ عربی در خصوصیات هیدرولیکی و ساختاری خاک های مشکل­دار (خاک های دارای خصوصیات ورتیک)

دانشگاه مراغه - موسسه تحقیقاتی یولیش آلمان

مرکز مطالعات و همکاری­ های علمی و بین المللی وزرات ع.ت.ف.

در حال انجام

4

میزان هدر رفت خاک در اثر برداشت ارقام مختلف سیب زمینی و مدل سازی آن بر اساس شاخص­های مختلف ریخت شناسی محصول

دانشگاه مراغه

معاونت پژوهشی دانشگاه مراغه

در حال انجام

 
سابقه پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات بین الملی JCR و ISI
Article No
M Rahmati,MR Neyshabouri, S Oustan, M Moghadam, and V Feiziasl
Impact of Changing Crop Rotation to Continuous Wheat on Soil Characteristics in Semiarid Regions
African Journal of Agricultural Research
https://academicjournals.org/journal/AJAR/article-abstract/C52C6ED35610
1
M. Rahmati,M.R. Neyshabouri, C. Doussan, B. Behroozinezhad
Simplified estimation of unsaturated soil hydraulic conductivity using bulk electrical conductivity and particle size distribution
Soil Research
http://www.publish.csiro.au/sr/SR12158
2
M. Rahmati,M.M. Oskouei, M.R. Neyshabouri, J. Walker, A. Fakherifard, A. Ahmadi
Soil moisture derivation using Triangle Method in the Lighvan watershed, North Western Iran
Journal of Soil Science and Plant Nutrition
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-95162015000100014&lng=e&nrm=iso
3
M. R. Neyshaboury,M. Rahmati, S. A. R. Rafiee Alavi, H. Rezaee, A. H. Nazemi
Prediction of unsaturated soil hydraulic conductivity by using air permeability: Regression approach
Indian Journal of Agricultural Research
https://arccjournals.com/journal/indian-journal-of-agricultural-research/A-178
4
. Rahmati, M., & Neyshaboury, M R
Soil Air Permeability Modeling and Its Use for Predicting Unsaturated Soil Hydraulic Conductivity
Soil Science Society of America Journal
https://dl.sciencesocieties.org/publications/sssaj/abstracts/80/6/1507?access=0&view=pdf
5
Hamzehpour, N., & Rahmati, M.
Investigation of soil salinity to distinguish boundary line between saline and agricultural lands in Bonab Plain, southeast Urmia Lake, Iran
Journal of Applied Sciences and Environmental Management
https://www.ajol.info/index.php/jasem/article/view/150914
6
Rahmati, M., & Hamzehpour, N
Quantitative remote sensing of soil electrical conductivity using ETM+ and ground measured data
International Journal of Remote Sensing
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01431161.2016.1259681
7
Rahmati, M
Reliable and accurate point-based prediction of cumulative infiltration using soil readily available characteristics: A comparison between GMDH, ANN, and MLR
Journal of Hydrology
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169417303396
8
Mehdi Kouselou, Sanaz Hashemi, Iraj Eskandari, Blair M. McKenzie, Esmaeil Karimi, Abbas Rezaei, Mehdi Rahmati
Quantifying soil displacement and tillage erosion rate by different tillage systems in dryland northwestern Iran
Soil Use and Management
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/sum.12395
9
Rahmati, M., Weihermüller, L., Vanderborght, J., Pachepsky, Y. A., Mao, L., Sadeghi, S. H., Moosavi, N., Kheirfam, H., Montzka, C., Van Looy, K., Toth, B., Hazbavi, Z., Al Yamani, W., Albalasmeh, A. A., Alghzawi, M. Z., Angulo-Jaramillo, R., Antonino, A. C. D., Arampatzis, G., Armindo, R. A., Asadi, H., Bamutaze, Y., Batlle-Aguilar, J., Bechet, B., Becker, F., Blöschl, G., Bohne, K., Braud, I., Castellano, C., Cerdà, A., Chalhoub, M., Cichota, R., Císlerová, M., Clothier, B., Coquet, Y., Cornelis, W., Corradini, C., Coutinho, A. P., de Oliveira, M. B., de Macedo, J. R., Durães, M. F., Emami, H., Eskandari, I., Farajnia, A., Flammini, A., Fodor, N., Gharaibeh, M., Ghavimipanah, M. H., Ghezzehei, T. A., Giertz, S., Hatzigiannakis, E. G., Horn, R., Jiménez, J. J., Jacques, D., Keesstra, S. D., Kelishadi, H., Kiani-Harchegani, M., Kouselou, M., Kumar Jha, M., Lassabatere, L., Li, X., Liebig, M. A., Lichner, L., López, M. V., Machiwal, D., Mallants, D., Mallmann, M. S., de Oliveira Marques, J. D., Marshall, M. R., Mertens, J., Meunier, F., Mohammadi, M. H., Mohanty, B. P., Moncada, M. P., Montenegro, S., Morbidelli, R., Moret-Fernández, D., Moosavi, A. A., Mosaddeghi, M. R., Mousavi, S. B., Mozaffari, H., Nabiollahi, K., Neyshabouri, M. R., Ottoni, M. V., Ottoni Filho, T. B., Pahlavan Rad, M. R., Panagopoulos, A., Peth, S., Peyneau, P.-E., Picciafuoco, T., Poesen, J., Pulido, M., Reinert, D. J., Reinsch, S., Rezaei, M., Roberts, F. P., Robinson, D., Rodrigo-Comino, J., Rotunno Filho, O. C., Saito, T., Suganuma, H., Saltalippi, C., Sándor, R., Schütt, B., Seeger, M., Sepehrnia, N., Sharifi Moghaddam, E., Shukla, M., Shutaro, S., Sorando, R., Stanley, A. A., Strauss, P., Su, Z., Taghizadeh-Mehrjardi, R., Taguas, E., Teixeira, W. G., Vaezi, A. R., Vafakhah, M., Vogel, T., Vogeler, I., Votrubova, J., Werner, S., Winarski, T., Yilmaz, D., Young, M. H., Zacharias, S., Zeng, Y., Zhao, Y., Zhao, H., and Vereecken, H
Development and Analysis of Soil Water Infiltration Global Database
Earth Syst. Sci. Data
https://www.earth-syst-sci-data.net/10/1237/2018/essd-10-1237-2018-discussion.html
10
Latorre, B., Moret-Fernández, D., Lassabatere, L., Rahmati, M., López, M.V., Angulo-Jaramillo, R., Sorando, R., Comín, F. and Jiménez, J.J
Influence of the β parameter of the Haverkamp model on the transient soil water infiltration curve
Journal of Hydrology
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169418305110 
11

 

 
 
سابقه پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات ISC

 
سابقه پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی
 1. مهدی رحمتی، محمدرضا نيشابوري، شاهين اوستان و ولي فيضي اصل. 1389. اثرات تغيير تناوب هاي زراعي گندم- آيش و گندم - نخود به كشت ممتد گندم برخصوصيات فيزيكي مرتبط با فاكتور فرسايش پذيري خاك. مجله پژوهشهاي خاك )علوم خاك و آب)، جلد 24 شماره 2.
 2. مهدی رحمتی، محمدرضا نيشابوري، شاهين اوستان و ولي فيضي اصل. 1389. اثرات تناوب زراعي بر خصوصيات فيزيکي و شيميايي خاک و عملکرد گندم ديم. مجله دانش آب و  خاك، جلد 24 شماره 1.
 3. مهدی رحمتی، محمدرضا نیشابوری، مجید محمدی­اسکوئی، احمد فاخری­فرد، عباس احمدی، سید بهمن موسوی. 1395. ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان (شمالغرب ایران). مجله پژوهش­های حفاظت آب و خاک، 22(6): 167-178.
 4. مهدی رحمتی، 1395. ارزیابی کارایی تصاویر سنجنده ETM+ در دورسنجی بافت خاک و نقش پوشش گیاهی در دقت پیش­بینی­ها. مجله پژوهش‌های حفاظت آب و خاک، 23(1): 187-201.
 5. زهرا حبیبی، مهدی رحمتی، علی اصغر علیلو، اسماعیل کریمی، 1397.  کارایی صمغ عربی در بهبود شرایط فیزیکی و شیمیایی خاک­های شور - سدیمی و غیرشور-سدیمی اطراف دریاچه ارومیه. نشریه آب و خاک (مشهد)، 32(5): 987-1001.
 6. زهرا حبیبی، مهدی رحمتی، اسماعیل کریمی و علی‌اصغر علیلو.اثر صمغ عربی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های لوم و لوم رسی.مجله پژوهش­ های حفاظت آب و خاک. در نوبت چاپ. 
 7. مهدی رحمتی و مهدی کوسه ­لو. اثرات بیوپلیمرهای کیتوسان و صمغ عربی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک­ های انبساط­ پذیر. دانش آب و خاک (تبریز). در نوبت چاپ.
  
سابقه پژوهشی

مقالات ارائه شده در کنفراس ­های بین الملی
 
 
سابقه پژوهشی

مقالات ارائه شده در کنفراس­­های داخلی
 
 
سابقه پژوهشی

داور مجلات خارجی و داخلی
 1. Soil & Tillage Research
 2. Scientific Reports
 3. Transport in Porous Media (TIPM)
 4. International Journal of Remote Sensing
 5. Environmental Earth Science
 6. KSCE Journal of Civil Engineering
 7. African Journal of Agricultural Research
 8. Journal of Geography and Regional Planning
 9. Azarian Journal of Agricultural
 10. Arid Land Research and Management
 11. مجله پژوهش های حفاظت آب و خاک  گرگان
 12. مجله دانش آب و خاک تبریز
 13. مجله تحقیقات کاربردی خاک ارومیه
 14. نشریه آب و خاک مشهد
 15. مجله تحقیقات آب و خاک ایران- دانشگاه تهران
 16. مجله مدیریت خاک و تولید پایدار دانشگاه گرگان
 17. پژوهش های علوم خاک (علوم خاک و آب)
 
سوابق تدریس

عنوان درس­های تدریس شده
فرسایش خاک، سنجش از دور، کاربرد GIS در مدیریت منابع آب و خاک، مدیریت پایدار خاک، زبان تخصصی و خاکشناسی عمومی
مدت تدریس: از سال 1389 – ادامه دارد
مقطع تدریس: دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشگاه محل تدریس: دانشگاه مراغه
 
علایق پژوهشی

کاربرد RS و GIS در علوم خاک و آب
کاربرد بیوپلیمرها در علوم خاک
مدل سازی فرآیندهای هیدرولیکی در محیط متخلخل
فرسایش خاک
 

...
 
...

...
 
...

..
 


 
 

تاریخ بروزرسانی 1397/11/02
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/DrRahmati
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


Mehdi Rahmati, Ph.D. Telephone: +98-41-37273068 (358)

Email: mehdirmti@gmail.com

           mehdirmti@maragheh.ac.ir

Address: Department of  Soil Science, University of Maragheh, Maragheh, Iran

سوابق تحصیلی


 

 

سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی