دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - یوسف نصیری

نام استاد یوسف نصیری
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی اکولوژی گیاهان زراعی
توضیحات خوش آمدید
تاریخ بروزرسانی 1396/04/14
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/ynasiri
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


دکتر یوسف نصیری
دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه
دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی

سوابق تحصیلی


1382-1379: كارشناسي در رشته مهندسي كشاورزي- زراعت و اصلاح نباتات از دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد
1385-1383: كارشناسي ارشد در رشته مهندسي كشاورزي- زراعت از دانشگاه تبريز
عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد: اثرات تنش خشكي بعد از گرده افشاني و كود نيتروژن بر روي عملكرد و پروتئين دانه جو
1390-1385: دکتری تخصصی (PhD) در رشته زراعت گرایش اکولوژی گیاهان زراعی از دانشگاه تبريز
عنوان پايان نامه دكتري: اثر محلول­پاشي عناصر آهن و روي در زمان­هاي متفاوت بر عملكرد و تولید اسانس گياه دارويي بابونه آلماني

 

سوابق تدریس


اکولوژی
زراعت گیاهان دارویی و ادویه ای
کشاورزی ارگانیک
گیاهان جدید و فراموش شده
بوم شناسی حفاظتی
اکولوژی چشم اندازها
زراعت عمومی
تنوع زیستی در بوم نظام های زراعی
زراعت ارگانیک
کشاورزی پایدار
زراعت حبوبات
زراعت گیاهان دارویی پیشرفته
پراکنش جوامع دارویی و معطر
ديمكاري
مرتعداری
زراعت تکمیلی
الگوی کاشت
اکولوژی تولید گیاهان زراعی
آشنایی با ماشن آلات و تجهیزات استحصال مواد مؤثره

 

زمینه های پژوهشی


- اکولوژی گیاهان زراعی و دارویی
- کشاورزی ارگانیک
- کودهای زیستی و آلی
- نانوکودها

خلاصه مقالات


* ارزیابی کاربرد برگی اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica)  تحت شرایط تنش خشکیمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
*تأثیرکاربرد اسید سالیسیلیک بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی بادرشبی تحت شرایط تنش شوری - فناوری تولیدات گیاهی
ارزیابی کاربرد اسیدهای آمینه بر عملکرد کمی و کیفی نعناع فلفلی تحت تأثیر کودهای شیمیایی و آلی - دانش کشاورزی و تولید پایدار
*بررسی روش­های مختلف کاربرد عناصر کم­مصرف بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، عملکرد و کیفیت گیاه دارویی بابونه آلمانی - *مجله تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک
*ارزیابی غلظت دیواره سلولی، دیواره سلولی بدون همی سلولز، کل ماده مغذی قابل هضم، ماده خشک مصرفی و انرژی ویژه شیردهی ذرت علوفه آی در کشت مخلوط - تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
*ارزیابی برخی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی علوفه در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم به عنوان کشت دوگانه -
دانش کشاورزی و تولید پایدار
*اثر غلظت و مراحل محلول پاشی تیامین بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و عملکرد اسانس گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare) - مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
*ارزریابی سودمندی کشت مخلوط باقلا  ( Vicia faba L.) و نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) در الگوهای مختلف کشت - دانش کشاورزی و تولید پایدار
*ارزیابی عملکرد علوفه و برخی شاخص‌های سودمندی در کشت مخلوط ذرت با چند لگوم در کشت دوگانه- تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی
*ارزیابی کاربرد کودی‌های آلی و شیمیایی و ریزمغذی‌های رایج و نانوی آهن، روی و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی رازیانه- دانش کشاورزی و تولید پایدار
*ارزیابی کاربرد کودهای آلی، شیمیایی، زیستی و اسیدهای آمینه بر صفات کمی و کیفی بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.) در برداشت­های مختلف- علوم باغبانی ایران
* تأثير تنش كم آبي بعد از گرده افشاني و نيتروژن بر عملكرد، اجزاي عملكرد و پروتئين دانه جو-  دانش كشاورزي دانشگاه تبريز


*Effect of Salicylic Acid and Ascorbic Acid on Essential oil Content and Composition of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) under Organic Farming -Journal of Essential Oil Bearing Plants
*Evaluation of forage production using maize lefomes intercropping and biofertilizer under loe-input conditions - Philippine Agricultural Scientist
*Effct of plant growth regulators and organic manure on some morphological characters, biomass and essential oil yield of drgonhead (Dracocephalum moldavica) - BOTANICA   LITHUANICA
*Effects of soil and foliar applications of micronutrients on flowering and essential oil of chamomile (Matricaria chamomilla L.) - Acta agriculturae Slovenica
* Effect of manure and foliar application of growth regulators on lentil (Lens culinaris) performance in semi arid highland environment - BOTANICA LITHUANICA
*The Effect of Balanced Nutrition and Soil Amendments on Productivity of Chickpea (Cicer arietinum L.) - Thai Journal of Agricultural Science
 
*Plant biostimulants (Funneliformis mosseae and humic substances) rather than chemical fertilizer improved biochemical responses in peppermint - Iranian Journal of Plant Physiology
* Effect of Water Stress on some Quantitative and Qualitative Traits of Valerian (Valeriana officinalis L.) Plants - Bulletin UASVM Horticulture
* Nutritional and Biochemical Response of Water-stressed Valerian Plants to Foliar Application of Spermidine - Biological Forum – An International Journal
* Effects of Hydro and Hormonal Seed Priming on Seed Germination of Milk Thistle under Saline Stress Condition - Notulae Scientica Biologica
* Competition and Dry Matter Yield in Intercrops of Barley and Legume for Forage - Albanian Journal Agriculture Science
 * Effects of silver nanoparticles on physiological and som biochemical factors of barley (cv. Ansar) - Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Science
 * Evaluation of Salicylic Acid Application on Biomass and Some Morphological Traits of Dragonhead under Water Deficit Conditions - Electronic Journal of Polish Agrcultural  Universites
* Effects of foliar application of micronutrients (Fe and Zn) on flower yield and essential oil of chamomile (Matricaria chamomilla L)- Journal of Medicinal Plants Research.
 
 
 

 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


-

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


-

اختراعات


-

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


-

سوابق اجرایی


مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات 1396-1394
 

علایق


-

کارگاه ها


-

آموزش


-

طرح درس


-

سایر


-

عضویت در کمیته ها و شوراها


-

پروژه های تحقیقاتی


بررسی کاربرد نهاده های آلی و بیولوژیکی بر ویژگی‌های رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی خار مریم

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


-

همکاری با تحریریه مجلات علمی


-