اساتید
  نام استاد : فرهاد بهتاش

  گروه آموزشی : علوم و مهندسی باغبانی
  واحد سازمانی : مدیر عامل
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : سبزیکاری
  محل تحصیل : دانشگاه تبریز
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 206
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/04/13