دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - فریبرز شکاری

نام استاد فریبرز شکاری
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی استاد
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی گیاهان زراعی
تاریخ بروزرسانی 1396/04/14
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir:443/Staff/fshekari
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


سوابق تحصیلی


زمینه های پژوهشی


کتاب ها


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی