اساتید
  نام استاد : فریبرز شکاری

  گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
  واحد سازمانی : مدیر عامل
  درجه علمی : استاد
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 238
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1396/04/14