دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - اصغر ابراهیم زاده

نام استاد اصغر ابراهیم زاده
گروه آموزشی علوم و مهندسی باغبانی
درجه علمی استادیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی
توضیحات
تاریخ بروزرسانی 1396/04/13
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/ebrahimzadeh
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


خوش آمدید

سوابق تحصیلی


سوابق تدریس


زمینه های پژوهشی


خلاصه مقالات


کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


اختراعات


مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


سوابق اجرایی


مدیر گروه علوم باغیانی  1383-1385
مدیر گروه علوم باغبانی 1394-1392
مدیر همکاری علمی و بین الملل دانشگاه 1393 -تاکنون

علایق


کارگاه ها


آموزش


طرح درس


سایر


عضویت در کمیته ها و شوراها


پروژه های تحقیقاتی


پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


همکاری با تحریریه مجلات علمی