دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه - حمید حاتمی ملکی

نام استاد حمید حاتمی ملکی
گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا
رشته تحصیلی اصلاح نباتات
توضیحات چکیده سوابق کاری (رزومه)
تاریخ بروزرسانی 1396/04/14
صفحه اصلی https://agri.maragheh.ac.ir/Staff/hatamim
آدرس پست الکترونیکی

تماس الکترونیکی

درباره


به صفحه شخصی من خوش آمدید

سوابق تحصیلی


 

تحصيلات عاليه
سال اخذ مدرک شهر محل تحصيل كشور محل تحصيل دانشگاه محل تحصيل مدرک تحصیلی گرايش رشته تحصيلي
1391 تهران ایران تربیت مدرس دکتری اصلاح نباتات اصلاح نباتات

سوابق تدریس


 

سابقه ارائه خدمات آموزشي
سال عنوان درس مقطع تحصیلی موسسه محل تدريس
  بیوتکنولوژی گیاهی کارشناسی  
  آمار و احتمالات کارشناسی  
  ژنتیک کارشناسی  
  روش های پیشرفته آماری کارشناسی ارشد  
  سیتوژنتیک کارشناسی ارشد  
  روش تحقیق کارشناسی ارشد  

زمینه های پژوهشی


مکانیابی ژنهای کمی
سیتوژنتیک گونه های بومی
 

خلاصه مقالات


بررسی اثر سرعت باد در کارایی مدل هارگریوز در برآورد تبخیر تعرق مرجع اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آبیاری و زهکشی ایران - ایران، ارومیه - 22 و 23 آبان 1398
۲ بازسازی داده های گمشده در متغیرهای هواشناسی مورداستفاده جهت برآورد تبخیر و تعرق روزانه دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران - ایران، مشهد - 19 اردیبهشت 1397
۳ برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه مرطوب در شرایط کمبود داده های هواشناسی سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه - ایران، کرج - 07 اسفند 1396
۴ ارزیابی برخی صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی در ژنوتیپ های جو بهاره کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی - ایران، مشهد - 25 و 26 بهمن 1396
۵ استفاده از صفات فیزیولوژیک برای ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروهبندی لاین های جو تحت شرایط دیم کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی و طب سنتی - ایران، مشهد - 25 و 26 بهمن 1396
۶ SIMULTANEOUS SELECTION OF MOST STABLE AND HIGH YIELDING GENOTYPES IN BREEDING PROGRAMS BY NONPARAMETRIC METHODS آگروسیم 2017 - بوسنی، سارایوو - 13 تا 16 مهر 1396
۷ گزینش صفات موثر در عملکرد علوفه دو گونه Agropyron deserutrom و A. cristatum دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران - ایران، تهران - 01 تا 03 خرداد 1395
۸ ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپهای مختلف جو بهاره دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران - ایران، تهران - 01 تا 03 خرداد 1395
۹ گروهبندی ژنوتیپ های جو بهاره (.Hordeum vulgare L) با استفاده از نرم افزارهای آماری دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران - ایران، تهران - 01 تا 03 خرداد 1395
۱۰ فراوانی و پراکندگی ویروس ای انگور و ویروس برگ بادبزنی انگور در تاکستان های عمده آذربایجان شرقی و غربی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران - 28 و 29 مرداد 1394
۱۱ بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران - 28 و 29 مرداد 1394
۱۲ بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران - 28 و 29 مرداد 1394
۱۳ تاثیر اسید سالیسیلیک و کود زیستی فسفات بارور 2 بر خصوصیات زراعی رازیانه چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران - 28 و 29 مرداد 1394
۱۴ تاثیر اسید سالیسیلیک و کود زیستی فسفات بارور 2 بر خصوصیات زراعی رازیانه چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم - ایران - 28 و 29 مرداد 1394
۱۵ بررسی اثر مصرف کودهای زیستی و روی بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی مرزه اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر - ایران - 04 تا 06 شهریور 1393
۱۶ پاسخ ریزنمونه جنین رسیده به کشت بافت در ارقام گندم اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر - ایران - 04 تا 06 شهریور 1393
۱۷ ارزیابی تنوع ژنتیکی موجود در دانه رست های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر - ایران - 04 تا 06 شهریور 1393
۱۸ مطالعه واکنش دانه رست های آفتابگردان در مقابل تنش شوری اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر - ایران - 04 تا 06 شهریور 1393
۱۹ پایگاه داده اصلاحی و ژنتیکی توتون (TGB) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر - ایران - 04 تا 06 شهریور 1393
۲۰ تجزیه ارتباط برای صفات زراعی در توتون های شرقی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران - ایران - 03 تا 05 تیر 1393
۲۱ شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده درصد و سرعت جوانه زنی دانه رست های آفتابگردان در واکنش به تنش شوری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران - ایران - 03 تا 05 تیر 1393
۲۲ شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده رشد و نمو دانه رست های آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران - ایران - 03 تا 05 تیر 1393
۲۳ مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات اگرومورفولوژیک در توتون سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران - ایران - 03 تا 05 تیر 1393

 

کتاب ها


راهنمایی و مشاوره پایان نامه


تشویق ها


پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی 1393

عضویت در مجامع علمی و انجمن ها


عضو انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات
عضو انجمن علمی ژنتیک ایران
عضو انجمن علمی بیوتکنولوژی ایران

اختراعات


موردی نیست

مقالات ارائه شده


مقالات چاپ شده در مجلات


تحقیقات


برنامه درسی ترم جدید


     آمار و احتمالات         
     روش های پیشرفته آماری          
     سیتوژنتیک          
 

سوابق اجرایی


مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه
رئیس مرکز رشد شهرستان ملکان

علایق


مکانیابی ژنهای کمی
سیتوژنتیک گونه های بومی
 

کارگاه ها


کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

آموزش


     آمار و احتمالات         
     روش های پیشرفته آماری          
     سیتوژنتیک          

 

طرح درس


بیوتکنولوژی گیاهی         
     آمار و احتمالات         
     ژنتیک         
     روش های پیشرفته آماری          
     سیتوژنتیک          
     روش تحقیق

سایر


۱ مطالعه ژنتیکی صفات زراعی در توتون (Nicotiana tabacum L.) با استفاده از تجزیه گرافیکی پژوهش های ژنتیک گیاهی 6 (1398) 127-138
۲ بررسی تنوع و گروهبندی تعدادی از لاینهای جو با استفاده از خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 29 (1398) 169-180
۳ Genetic Variation of Some Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Genotypes by Morphological Trai Scientia Agriculturae Bohemica 19 (2019) 1-7
۴ Morphological traits and resistance to Egyptian broomrape weed (Orobanche aegyptiaca Pers.) in tobacco under greenhouse condition AUSTRALIAN JOURNAL OF CROP SCIENCE 13 (2019) 287-293
۵ تنوع ژنتیکی در جمعیت های مختلف جنس آگروپیرون براساس صفات مورفولوژیک زیست فناوری 9 (1397) 517-523
۶ بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‎های مختلف سماق (Rhus coriaria L.) ایرانی با استفاده از نشانگر ISSR تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران جلد 26 شماره 2 (1397) 196-206
۷ Interpretation of Genotype by Environment Interaction for Barley Genotypes Via Simultaneous Selection for Yield and Stability PHILIPPINE AGRICULTURAL SCIENTIST Vol. 101 No. 4 (2018) 333-343
۸ شناسایی نواحی بین ریزماهواره ای مرتبط با صفات اگرو-مورفولوژیک در ژنوم ذرت تحقیقات غلات جلد 8 شماره 1 (1397) 97-109
۹ برآورد اثر ژنتیکی صفات زراعی در برخی ژنوتیپ های تیپ شرقی توتون با استفاده از تلاقی دی آلل به نژادی نهال و بذر 34-1 (1397) 203-222
۱۰ شناسایی صفات اثرگذار در بهبود عملکرد علوفه خشک در سه گونه از جنسآگروپیرون تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران 26 (1397) 143-154
۱۱ شناسایی نشانگرهای DNA مرتبط با ویژگی های فیتوشیمیایی میوه سماق (Rhus coriaria L.) بیوتکنولوژی کشاورزی 2 (1397) 129-142
۱۲ CHARACTERIZATION AND MOLECULAR DIVERSITY OF IRANIAN RHIZOBIA ISOLATED FROM FABA BEAN GENETIKA-BELGRADE 50 (2018) 231-242
۱۳ Flavonoids profile and antioxidant activity in flowers and leaves of hawthorn species (Crataegus spp.) from different regions of Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD PROPERTIES 21 (2018) 0-0
۱۴ مکانیابی QTLهای پیوسته با شاخصهای تحمل شوری در ژنوم آفتابگردان تنش های محیطی در علوم زراعی 11 (1397) 137-147
۱۵ SIMULTANEOUS SELECTION OF MOST STABLE AND HIGH YIELDING GENOTYPES IN BREEDING PROGRAMS BY NONPARAMETRIC METHODS AGROFOR International Journal 2 (2017) 99-105
۱۶ Identification of informative markers of agronomic traits in different ecotypes of sand plantain (Plantago psyllium) Biologija 63 (4) (2017) 325-333
۱۷ ارزیابی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های یونجه یک ساله ISSR با استفاده از نشانگرهای (Medicago truncatula) زیست فناوری 1 (1396) 0-0
۱۸ Physio-biochemical and Enzymatic Responses of Sunflower to Drought Stress Journal of Plant Physiology and Breeding 1 (2017) 0-0
۱۹ مکانیابی QTLهای مرتبط با شاخصهای تحمل به خشکی در آفتابگردان پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 20 (1395) -
۲۰ بررسی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ از نظر برخی صفات مورفولوژیک و زراعی در شرایط دیم سردسیر با استفاده از رو شهای آماری چندمتغیره زراعت دیم ایران 20 (1395) 0-0
۲۱ مکان یابی ژن های کنترل کننده سرعت و درصد جوانه زنی در آفتابگردان تحت شرایط تنش شوری علوم و فناوری بذر ایران – انجمن بذر ایران با همکاری موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال 5 (1395) -
۲۲ Effect of Water Stress on some Quantitative and Qualitative Traits of Valerian (Valeriana officinalis L.) Plants BULLETIN OF UNIVERSITY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND VETERINARY MEDICINE CLUJ-NAPOCA HORTICULTURE 7373(1) (2016) -
۲۳ تهیه نقشه پیوستگی و مکان یابی ژنهای کنترلکننده تعدادی از صفات زراعی و شیمیایی در توتون تیپ شرقی زیست فناوری گیاهان زراعی 14 (1395) -
۲۴ (Nicotiana tabacum L.) نقشه یابی ارتباطی صفات زراعی در توتون های شرقی پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 18 (1395) -
۲۵ بررسی ارتباط بین فاصله ژنتیکی والدین با تظاهر هتروزیس در آفتابگردان تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کمآبی فن آوری زیستی در کشاورزی 15 (1395) -
۲۶ Identification of SSR markers associated with resistance to potato virus Y in tobacco germplasm Genetics in the 3rd millennium 14 (2016) -
۲۷ شناسایی QTL های کنترل کنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری علوم گیاهان زراعی ایران 1 (1395) -
۲۸ شناسایی QTLهای کنترلکنندة عملکرد و اجزای عملکرد در آفتابگردان در شرایط تنش شوری علوم گیاهان زراعی ایران 1 (1395) -
۲۹ Analysis of Genetic Diversity and Population Structure of Confectionery Sunflower (Helianthus annuus L.) Native to Iran Journal of crop science and biotechnology 19 (2016) -
۳۰ Influence of exogenous polyamines on antioxidant defence and essential oil production in valerian (Valeriana officinalis L.) plants under drought stress Acta agriculturae Slovenica 107 (2016) -
۳۱ شناسایی مکانهای ژنی کنترل کننده زمان گلدهی در توتون تیپ شرقی مجله پژوهشهای سلولی و ملکولی 28 (1394) -
۳۲ بررسی اثر کاربرد سوپرجاذب و کم آبیاری بر صفت های مورفولوژیک و فیزیولوژیک آفتابگردان زراعت (پژوهش و سازندگى) 108 (1394) -
۳۳ Nutritional and Biochemical Response of Water-stressed Valerian Plants to Foliar Application of Spermidine Biological Forum – An International Journal 7(1) (2015) -
۳۴ مطالعه بیان عوامل رونویسی مرتبط با مقاومت به بیماری ساقه سیاه در آفتابگردان مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی 2 (1394) -
۳۵ بررسی تنوع ژنتیکی لاین های جهش یافته آفتابگردان (Helianthus annuus L.) و شناسایی نشانگرهای AFLP پیوسته با صفات گیاهچه ای تحت شرایط تنش شوری زیست فناوری گیاهان زراعی 11 (1394) -
۳۶ بررسی واکنش لاین های خویش آمیخته نوترکیب آفتابگردان به تنش کلرید سدیم در مرحله گیاهچه ای تحقیقات کاربردی خاک 2 (1393) -
۳۷ GENETIC VARIABILITY AND TRAITS ASSOCIATION IN CASTOR BEAN (Ricinus communis L.) GENETIKA-BELGRADE 47 (2015) -
۳۸ شناسایی نشانگرهای ریز ماهواره مرتبط با صفات مورفولوژیک و بیوشیمیایی در ارقام سیب بومی ایران (Malus × domestica .Borkh () بیوتکنولوژی کشاورزی 6 (1393) -
۳۹ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسمهای توتون شرقی و نیمه شرقی ایران با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره ژنتیک نوین 9 (1393) -
۴۰ ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژرم پلاسمهای توتون شرقی و نیمه شرقی ایران با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره ژنتیک نوین 9 (1393) -
۴۱ مطالعه تغییرات رونوشت ژنهای فنیل آلانین آمونیا-لیازPAL2) 2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپهای آفتابگردان در پاسخ به جدایههای قارچ عامل بیماری ساقه سیاه زیست فناوری گیاهان زراعی 4 (1393) -
۴۲ مطالعه تغییرات رونوشت ژنهای فنیل آلانین آمونیا-لیازPAL2) 2) و پروتئین شبه توماتین (TLP) در ژنوتیپهای آفتابگردان در پاسخ به جدایههای قارچ عامل بیماری ساقه سیاه زیست فناوری گیاهان زراعی 4 (1393) -
۴۳ ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی لاین های پیشرفته آفتابگردان (.Helianthus annus L) با استفاده از نشانگرهای ISSR بیوتکنولوژی کشاورزی 6 (1393) -
۴۴ Association mapping for resistance to powdery mildew in oriental tobacco (Nicotiana tabaccum L.) germplasm Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 3 (2014) -
۴۵ Investigation on the reaction of Iranian oriental and semi oriental tobacco genotypes to Potato Virus Y (PVY) under controlled conditions Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 3 (2014) -
۴۶ Investigation on the reaction of Iranian oriental and semi oriental tobacco genotypes to Potato Virus Y (PVY) under controlled conditions Iranian Journal Of Genetics And Plant Breeding 3 (2014) -
۴۷ Mixed linear model association mapping for low chloride accumulation rate in oriental-type tobacco (Nicotiana tabaccumL.) germplasm Journal of Plant Interactions 9 (2014) -
۴۸ Genetic linkage map and QTL analysis of partial resistance to black stem in sunflower (Helianthus annuusL.) AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY 43 (2014) -
۴۹ GENETIC ANALYSIS OF YIELD AND YIELD RELATED TRAITS IN SUNFLOWER (Helianthus annuusL.) UNDER WELL-WATERED AND WATER-STRESSED CONDITIONS GENETIKA-BELGRADE 46 (2014) -
۵۰ Diallel Analysis of Yield and It’s related Traits in Sunflower (Helianthus annuus L.) under Well-watered and Water-stressed Conditions Agriculturae Conspectus Scientificus 79 (2014) -
۵۱ Genetic variability ofOrobanche aegyptiacainfesting tobacco in Iran by Bayesian analysis BIOLOGIA 69 (2014) -
۵۲ Genetic variation in oriental tobacco (Nicotiana tabacum L.) by agro-morphological traits and simple sequence repeat markers Revista Ciência Agronômica 44 (2013) -
۵۳ تجزیه و تحلیل قابلیت ترکیب پذیری عملکرد دانه در آفتابگردان (Helianthus annuus) تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش کم آبی تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی 3 (1392) -
۵۴ مطالعه ﺳﻴﺘوژنتیکی و موقعیت تکاملی دو گونه Bracteatum و Somniferum از جنس Papver ژنتیک نوین 8 (1392) -
۵۵ IDENTIFICATION OF QTLS ASSOCIATED WITH LOW CHLORIDE ACCUMULATION IN ORIENTAL TOBACCO GENETIKA-BELGRADE 45 (2013) -
۵۶ Study of interactions between sunflower genotypes and black stem (Phoma macdonaldii) isolates using GGE biplot approach Journal of Crop Protection 3 (2013) -
۵۷ Genetic Diversity among Iranian Local and Commercial Apple Rootstocks by Using Simple Sequence Repeat Markers Agriculturae Conspectus Scientificus 78 (2013) -
۵۸ Evaluation of Iranian Native Apple (Malus xdomesticaBorkh) Germplasm using Biochemical and Morphological Characteristics Agriculturae Conspectus Scientificus 78 (2013) -
۵۹ EFFECTIVE SELECTION CRITERIA FOR SCREENING DROUGHT TOLERANT RECOMBINANT INBRED LINES OF SUNFLOWER GENETIKA-BELGRADE 45 (2013) -
۶۰ Identification of quantitative trait loci for relative water content and chlorophyll concentration traits in recombinant inbred lines of sunflower (Helianthus annuusL.) under well-watered and water-stressed conditions ZEMDIRBYSTE-AGRICULTURE 100 (2013) -
۶۱ STUDY ON GENETIC DIVERSITY AMONG IRANIAN WATER PIPE’S TOBACCO (NICOTIANA SPP.) VARIETIES BY USING SIMPLE SEQUENCE REPEAT MARKERS Bulgarian Journal of Agricultural Science 19 (2013) -

عضویت در کمیته ها و شوراها


شورای آموزشی  گروه
شورای پژوهشی گروه
 

پروژه های تحقیقاتی خارج از دانشگاه


موردی ثبت نشده است

همکاری با تحریریه مجلات علمی


دانش کشاورزی
علوم کشاورزی ایران
بهنژادی گیاهی