اساتید
  نام استاد : عليرضا پورمحمد

  گروه آموزشی : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
  واحد سازمانی : مدیر عامل
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : ژنتیک بیومتری
  محل تحصیل :
  تاریخ تولد :
  خط داخلی : 207
  تلفن : 207
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل فرستنده :
  توضیحات : چکیده سوابق کاری (رزومه)
  تاریخ بروزرسانی : 1396/04/13