گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

آزمایشگاه اگروتکنولوژی

کارشناس آزمایشگاه پژوهشی: آقای مهندس امین احدنژاد
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
تلفن داخلی: 256

==========================
دستگاه های موجود در آزمایشگاه پژوهشی:
 
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:

==========
نام دستگاه:
مدل:

==========


فلیم فوتومتر. شرکت توسعه و تجارت فن اوران همراه ایران.مدل PFPVC


==========


انکوباتور شیکر یخچال دار
==========

نام دستگاه:
مدل:


==========
نام دستگاه:
مدل:


شیکر صفحه ای .شرکت فن اوری ازمایشگاهی .ایران
==========


کوره الکتریکی 1100 درجه.شرکت ترمو لب ایران
================================
 
اون تمام دیجیتال.شرکت البرز شیمی تجهیز ازما ایران
==========================

اتو کلاو.شرکت پویا الکترونیک ایران
=========================

یخچال ویترینی.شرکت اذر تبخیر ایران
==============================

اب مقطر گیر.شرکت طیف ازما طب ایران
==============================

اسپکتروفتومتر مرئی_ ماورابنفش.شرکت ساموا امریکا.UNICO2100.مدل uv2100.
==============================

اسکلانریا محفظه فشار.شرکت sky instrument انگلستان. Sky برند و مدل sky
==============================

پی اچ متر پرتابل مدل 9010.شرکت trans instrument .برندTI
==============================
پی اچ متر .شرکت فن ازما گستر ایران .مدل pm12e. برندFG
==============================

تانک ازت مایع 34 لیتری. کمپانی MVE امریکا. مدل MVEXC3418.برندMVE
==============================
ژرمیناتور 350 لیتری.شرکت اذر تبخیر مدل GTL350 ایران.برندazar
==============================


اون 700 لیتری شرکت اذر تبخیر ایران .برند azar
==============================


سانتریفیوژ المانی.شرکت centurionِ مدل k241r. کشور تولید کننده سنگاپور
​​​​​​​==============================