کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه تولیدات

دکتر جواد رباطی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: کشاورزی دقیق

تلفن: 37273068-041
پست الکترونیک: rebati@maragheh.ac.ir