گروه های آموزشی
 
 کتب و نشریات علمی
 

مدیر گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دکتر سید حسین فتاحی
مرتبه علمی: استادیار
تخصص: مکانیک ماشین های کشاورزی
۰۴۱-۳۷۲۷۶۰۶۸ (داخلی 254)

پست الکترونیک: s.h.fattahi@maragheh.ac.ir