تاریخ : يکشنبه 25 دي 1401
کد 204

جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به تعطیلی و امتحانات

به صفحه اول سایت دانشگاه (maragheh.ac.ir) یا به کانال روابط عمومی در پیام رسان "ایتا" ( https://eitaa.com/maraghehac) مراجعه فرمایید
جهت اطلاع از آخرین اخبار مربوط به تعطیلی و امتحانات به صفحه اول سایت دانشگاه (maragheh.ac.ir) یا به کانال روبط عمومی در پیام رسان "ایتا" ( https://eitaa.com/maraghehac) مراجعه فرمایید