تاریخ : دوشنبه 19 دي 1401
کد 203

ارتقای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد

به مرتبه استادی
استاد گرانقدر،  جناب آقای دکتر عبدالله جوانمرد؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه استادی را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق 
از طرف همکاران دانشکده کشاورزی