تاریخ : دوشنبه 19 دي 1401
کد 202

ارتقای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علیرضا پورمحمد

به مرتبه دانشیاری

استاد گرانقدر،  جناب آقای دکتر علیرضا پورمحمد؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق 
از طرف همکاران دانشکده کشاورزی