تاریخ : دوشنبه 19 دي 1401
کد 201

ارتقای استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر سارا ملاعلی عباسی

به مرتبه دانشیاری
استاد گرانقدر،  سرکار خانم دکتر سارا ملاعلی عباسی؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.   
و من الله توفیق 
از طرف همکاران دانشکده کشاورزی