تاریخ : دوشنبه 19 دي 1401
کد 200

ارتقای استاد گرانقدر سرکار خانم دکتر سمیرا خدایاری

به مرتبه دانشیاری
استاد گرانقدر،  سرکار خانم دکتر سمیرا خدایاری؛  ارتقاء شایسته جنابعالی به مرتبه دانشیاری را تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون شما را از ایزد منان خواستاریم.  
و من الله توفیق 
از طرف همکاران دانشکده کشاورزی