اساتید
  نام استاد : محسن جان محمدی

  گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
  واحد سازمانی : مدیر عامل
  درجه علمی : دانشیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهان زراعی
  محل تحصیل : دانشگاه تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن : 279
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :

  تاریخ بروزرسانی :